Zajęcia z dnia 14 października i zadana praca domowa…


183

14.10.

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”.

Przebieg zajęć:

I.”JA I MOJA RODZINA”.

  1. Wiersz Natalii Usenko „Mój ciepły dom” s. 20 – omówienie; rozmowa na temat naszych domów, czy się w nich dobrze czujemy etc.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 24 oraz ćw. 5, 6 s. 25.

II.”RODZINNE TRADYCJE”.

  1. Tekst Rafała Witka „Wąsata rodzina” s. 21 – omówienie; czym jest tradycja?, nasze tradycje rodzinne.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s.27.
  3. Przypomnienie informacji o rodzajach zdań – ćw. 4 s. 28.

III.”ZAWODY NASZYCH BLISKICH”.

  1. Wiersz Juliana Tuwima “Wszyscy dla wszystkich” s. 22 – omówienie; mój wymarzony zawód.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw.1 s. 29.
  3. Pisownia rzeczowników rodzaju męskiego w zakończeniach -arz, -erz; wykonanie ćw. 2 s. 29.
  4. Kontynuacja gry POLSKA

Praca domowa

– przepisać do zeszytu ulubiony wybrany przez siebie fragment wiersza (minimum 3 linijki) „Mój ciepły dom” s. 20,

– ćw. 3 s. 27,

– nauczyć się na pamięć wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” s. 22

 

Pozdrawiam i życzę udanych dwóch tygodni i wypoczynku dla dzieci, ponieważ widzimy się dopiero 28.10.,

Dominika K.