Zajęcia z dnia 13 stycznia i zadana praca domowa


191

– krzyżówka wigilijna ćw. 3/75 – przypomnienie o świętach

KRĄG TEMATYCZNY: „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁAKMI- HANSA CHRYSTIANA ANDERSENA”.

Przebieg zajęć:

 1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena “Dziewczynka z zapałkami”.
  1. Kiedy rozgrywa się akcja opowiadania?
  2. Dlaczego dziewczynka szła boso zimą?
  3. Co dziewczynka próbowała sprzedawać?
  4. W jaki sposób dziewczynka próbowała się ogrzać?
  5. Co się stało z dziewczynką?
 • kilka słów o autorze baśni; praca w ćwiczeniach:  ćw. 3 s. 86 (zapisanie notatki o H. Ch. Andersenie do zeszytu).
 • co to jest baśń; wyjaśnienie pojęcia “morał”; – czy wiesz, że? / 85
 • praca w ćwiczeniach: 2,4 s. 88 oraz ćw. 5, 6 (stopniowanie przymiotników – wiadomości o przymiotniku na wstępie) 89.

 

Praca domowa

– ćw. 8 s. 89 Wymyślenie innego zakończenia baśni – do zeszytu

– przepisać ramkę “Czy wiesz, że…” s. 85 (ćw.)

– codzienne czytanie (minimum 10 min😊)