Zajęcia z dn. 7.10


181

KRĄG TEMATYCZNY: „BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY”.

I. NASZE ZAINTERESOWANIA.

1. Wprowadzenie literki a, A na podstawie wyrazów „album” i „Alek”.

 • omówienie ilustracji s. 14;
 • wprowadzenie głoski a, A – podział wyrazów na głoski, sylaby; szukanie wyrazów zawierających głoskę „a”;
 • wiersz „Albumy” 15 – rozmowa na temat wiersza;
 • omówienie treści opowiadania ”Autograf” – podr. Str. 16/17.
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 18, ćw. 3 s. 19, ćw.1 str.20.

  II. LUBIĘ RYSOWAĆ.

  2. Wprowadzenie i, I na podstawie wyrazów „igła” i „Iga”.
  – omówienie ilustracji z podręcznika s. 18 – zwrócenie uwagi na wyrazy zawierające głoskę „i”;
  – wprowadzenie głoski „i” , „I”- prezentacja pisowni, ćwiczenia w kreśleniu litery
  w powietrzu; palcem na ławce, na plecach kolegi;
  – sylabizowanie i głoskowanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę;
  – tekst “Irysy i irysy” s. 19 – omówienie; zwrócenie uwagi, że mamy dwa rodzaje irysów;
  – ćwiczenia w pisaniu ćw. 2 s. 23.
  – rysowanie serwetki po śladzie (ćw. 1 s. 22);

Praca domowa

 1. Uzupełnij str. 3 w zeszycie do kaligrafii.
 2. Naucz się wiersza na pamięć J. Tuwima pt.” Okulary” – termin 28.10

 Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak