Zajęcia z dn.28.04


84

Temat:”Uczciwość na co dzień”

1.”Co nocą w domu gra?”- słuchanie wiersza,rozmowa na temat jego treści oraz zagadki słuchowe.”Przyjazny dom”-rozmowa kierowana oraz ćwiczenia graficzne. Wprowadzenie głoski “D”,wyszukiwanie i zakreślanie litery w wierszu, odczytywanie rebusów.

-karta pracy s.31/32

2.”Ulica ma cztery rogi”- słuchanie opowiadania A. Świerszczyńskiej, rozmowa na jego temat, zwrócenie uwagi na pozytywne oraz negatywne zachowania bohaterów. analiza treści opowiadania.”Co było dalej?”- przyporządkowanie elementów historyjki obrazkowej.

-karta pracy s.37-38

3.”Wymyślone wyprawy Piotrusia”- słuchanie wiersza, wychwytywanie fałszywych sformułowań w wierszu i sprzeczności na obrazkach, szukanie odpowiedzi na pytania problemowe, poznanie zapisu graficznego głoski “W”.

-karta pracy s.39

4.”Ćwiczenia graficzne oraz  ćwiczenia pamięci i uwagi.

-karta pracy s.41 oraz 43/44

             Przypominam o oddaniu książek do biblioteki.

 

       Praca domowa

– zeszyt kaligrafii litery: “D” oraz “W”

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska