Zajęcia z dn.25.11


263

Temat:”Szanujmy się wzajemnie”

Przebieg zajęć:

1.“Rybka”– słuchanie opowiadania i rozmowa na temat postępowania chłopca wobec babci,  ocena jego postępowania.Jak rodzina zmieniła Rybkę w grzecznego chłopca?co czuje człowiek, kiedy inni się z nim nie liczą?

– karta pracy s.12,13

2.“Każdy ma uczucia” – słuchanie wiersza pt.”Zły humorek”i analiza jego treści. Rozmowa o uczuciach, jakie towarzyszyły bohaterce wiersza i sposobach radzenia sobie ze złością.

3.“Kwiaty na radość i smutek”– karta pracy s.15(rysowanie po lini,rysowanie według ustalonego rytmu, przeliczanie)

4.“I co jeszcze”– słuchanie wiersza i prezentacja litery “I”,”i” wyszukiwanie wyrazów rozpoczynające się głoską “i”,zaznaczanie głoski w wierszu.

– karta pracy s.16,17

Praca domowa

– zeszyt kaligrafii s.11

– ćw.1 s.19

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska