Zajęcia z dn.24.02


122

Temat:“Świat w książkach zapisany”

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie litery “G”– wysłuchanie wiersza “Godziny na zegarze”,identyfikowanie litery G w tekście,czytanie globalne,głoskowanie wyrazów.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Dzielenie na sylaby i głoski nazwy obrazków, zapis literowy wyrazu.

– karta pracy s.21 i 22

2.”Jak powstaje książka?”– układanie i omawianie historyjki obrazkowej. “Kodeks czytelnika” – giełda pomysłów,rozwijanie ciekawości poznawczej. Omawianie, w jaki sposób należy dbać o książki, jak się z nimi obchodzić,np.myć ręce przed oglądaniem,nie zaginać rogów,itp…

– karta pracy s.23

3.”Z jakiej jestem bajki?”– łączenie bohaterów bajek z właściwymi książkami oraz rysowanie postaci ze swojej ulubionej książki. Zabawa matematyczna z “dziewiątką”

– karta pracy s.24-25

 

       Praca domowa  

– zeszyt kaligrafii s.19

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska