Zajęcia z dn.21.04


135

Temat:”Łąka pełna życia”

1.“Na polu i na łące”– omawianie i porównywanie plansz dydaktycznych.”Łąka pełna życia”- omawianie obrazków w kartach pracy i ćwiczenia na spostrzegawczość.”Mieszkańcy łąki”-opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. “Paź królowej”- ćwiczenia graficzne, klasyfikowanie zwierząt ze zwględu na przynależność gatunkową.

-karta pracy s.20-21

2.“Kto ważniejszy”-słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści, zapoznanie ze znakiem graficznym litery “B,b”. “Fotogaleria łąkowa”- oglądanie zdjęć oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Głośne “B”- zabawa dźwiekonaśladowcza w rytmy,ćwiczenia graficzne.

-karta pracy s.22-24

3.“Kwiatowe rabatki”-zabawa matematyczna,dostrzeganie rytmów,ustalanie swojego położenia względem innych, przeliczanie i ustalanie kierunków na kartce.

-karta pracy s.27

Praca domowa

– zeszyt kaligrafii -“B,b”

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska