Zajęcia z dn.17.03


148

Przebieg zajęć:

1.Praktyczne ćwiczenia w porównywaniu długości i szerokości.

-karta pracy s.54-55

2.Wprowadzenie głoski “Ł”- słuchanie wiersza,analizowanie każdego słowa w poszukiwaniu głoski”ł”.Wyszukiwanie głoski”ł”na rysunkach oraz przekształcanie jednej według własnego uznania.

-karta pracy s.63-64

3.”Powroty ptaków”- omawianie serii obrazków dotyczących ptaków, które przylatują na wiosnę, gdzie zamieszkują,czym się żywią.”Wiosna w bocianej rodzinie”- rozmowa na temat historyjki obrazkowej, numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.

-karta pracy s.66-67

4.”Mniej czy więcej”- edukacja matematyczna.

– karta pracy s.69

           Praca domowa

– zeszyt kaligrafii s.23

Proszę, żeby dzieci przyniosły na zajęcia: nożyczki, klej,kartkę kolorowego bloku technicznego oraz kredki.

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska