Zajęcia z dn.14.04


74

Temat:”Świat dla odważnych”

1.Sprawdzenie wiedzy z legend.

2.“Nocne strachy”– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści, poprawne formułowanie odpowiedzi na pytania.”Jak pokonać nocne strachy?”-giełda pomysłów oraz rozwiązanie rebusów na karcie pracy.

-karta pracy s.11

3.“Odważni rycerze”– słuchanie wiersza, analizowanie jego treści. Ocena postępowania bohaterów.

4.“R”na końcu i na początku– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Zapis graficzny małej i wielkiej litery “r”. wyszukiwanie i zaznaczanie litery  w wierszu, grupowanie oraz sylabowanie wyrazów.

– karta pracy s.13-14

    Praca domowa

  • proszę dzieci, które nie opowiedziały wybranej przez siebie legendy o ponowne  przygotowanie się !
  • zeszyt kaligrafii literka “R”

Przypominam, że w najblizszą sobotę będzie biblioteka szkolna.

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska