Zajęcia z dn.10.03


125

Przebieg zajęć:

1.”Produkty z mleka”- ćwiczenia w klasyfikowaniu-zwierzęta gospodarskie.”Liczymy zwierzęta -kształtowanie umiejętności liczenia

-karta pracy s.40

2.”Z wizytą w Zoo”- omawianie obrazka,wykonanie zadanie na karcie pracy, ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej. Zero, czyli nic- wysłuchanie rymowanki i wykonanie ćwiczeń.Prezentacja zapisu graficznego cyfry zero

-karta pracy s.44,45

3.”Kornik”- słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat, ocena postępowania bohatera utworu, wskazując jego pozytywne i negatywne zachowanie.

-karta pracy s.47

4.Wprowadzenie litery “S”- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską S, sylabowanie wyrazów.”Obowiązkowy Adam”-omawianie historyjki obrazkowej, rozmowa na temat czynności i obowiązków,które wykonujemy codziennie, w okreslonych porach dnia oraz o planowaniu i przestrzeganiu wcześniej ustalonego harmonogramu dnia.

– karta pracy s.50-51

5.”Magiczna cyfra 10″-słuchanie wiersza dotyczącego cyfry 10,wykonanie ćwiczenia w karcie pracy

– karta pracy s.52

                       Praca domowa

– zeszyt kaligrafii s.22

Pozdrawiam

Lidia Podemska