Zajęcia z dn.0704


154

Temat:”Historia ukryta w legendach”

1.“Hejnał z wieży mariackiej”– wysłuchanie melodii, poznanie legendy związanej z hejnałem, wyjaśnienie pojęcia “hejnał”. Kraków, dawna stolica Polski- pogadanka, wyjaśnienie pojęcia “stolica”.

2.“Smok wawelski”– słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści. Omawianie postępowania i cechy głównego bohatera( bezinteresowność, chęć niesienia pomocy, pomysłowość,odwaga i skromność)

– karta pracy s.4

3.Wprowadzenie litery”F”- słuchanie wiersza,wyszukiwanie w utworze głoski”f”,ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

4.“W poszukiwaniu kwiatu paproci”– czytanie legendy i rozmowa na jego temat. Analiza postępowania bohatera.

-karta pracy s.6

5.“Legenda o złotej kaczce”– układanie kolejności wydarzeń w legendzie, wyszukiwanie różnic i podobieństw w legendach  o kwiecie paproci i Złotej kaczce. Ćwiczenia graficzne.

-karta pracy s.8

6.“Legenda o warszawskiej Syrence”– czytanie i omawianie legendy.

 Praca domowa

–  zeszyt kaligrafii litera”F”

–  Z legend omawianych na zajęciach, proszę, żeby dziecko                     wybrało jedną i potrafiło ją opowiedzieć:)

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska