Zajęcia z dn.07.10


161

Temat:”Bezpieczeństwo najważniejsze”

Przebieg zajęć:

1.Niebezpieczne przedmioty w moim domu- omawianie

– karta pracy cz.1 s.15

2.Ważne telefony – odgrywanie scenek wzywania pomocy, utrwalanie numerów                    alarmowych

– karta pracy cz.1 s.15

3.Niebezpieczne sytuacje – omawianie obrazków sytuacyjnych

– karta pracy cz.1 s.17

4.Bezpieczeństwo na drodze:

– jak przechodzić przez jezdnię – karta pracy s.19

– bezpiecznie na rowerze – karta pracy s.20

5.Wprowadzenie litery “O”

– słuchanie wiersza, analiza treści oraz zaznaczanie wszystkich liter”O” występujących        w tekście

– wesołe zabawy z literą “O” – karta pracy s.25 oraz s.26

 

 Zadanie domowe

– zeszyt do kaligrafii s.6/7

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska