Zajęcia z dn.05.05


83

Temat:”W poszukiwaniu sprawiedliwości”

1.“Z mamą najlepiej”-słuchanie wiersza,analiza jego treści. Zapoznanie z zapisem graficznym litery “Z“-porównanie ze znanymi literami,opisywanie kształtu.Wyszukiwanie dowolnych wyrazów, których nazwy rozpoczynają się głoską “z”.

-karta pracy s.46-47

2.“Dziecięce harce”-słuchanie i analiza wiersza, poznanie zapisu literowego głoski “H“oraz wskazywanie w tekście wyrazów zaczynających się tą głoską,odnajdywanie rymów do podanych wyrazów

-karta pracy s.55-56

3.“Koń i osioł”– słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.Prawdziwe i fałszywe obrazki- omawianie ilustracji na podstawie treści wiersza.

-karta pracy s.63

4.“Rozdzielamy pakunki”– zadanie matematyczne, przeliczanie elementów,wstawianie odpowiedniego znaku  < oraz >

-karta pracy s.64

5.“Co to znaczy sprawiedliwie”-burza mózgów, definiowanie pojęć okreslających normy społeczne.”Sprawiedliwe i niesprawiedliwe”-wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.

                                    Praca domowa

– zeszyt kaligrafii litery: Z oraz H

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska