Zajęcia z 27 stycznia i zadana praca domowa…


147

Przebieg zajęć:

  1. Oddanie ocenionych prace domowych w zeszytach
  2. Ćw. 3/100, 6/101 (ćw. cz. II)
  3. Stopniowanie przymiotników – karty pracy.

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA I MY

 NA STOKU 

Tekst Rafała Witka ” Z pamiętnika młodego narciarza” s. 4 – omówienie; pierwsze kroki na stoku; czy nauka czegoś nowego jest trudna?

  1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, s. 4. (ćw. cz.III)

Praca domowa…

  1. Lektura „Anaruk, chłopiec z Graenlandii” (na 10.02.)
  2. Ćw. 2/109 (cw. cz.II)
  3. Ćw. 3 i 4 w kartach pracy

 

Pozdrawiam,

Dominika K