Zajęcia 9 grudnia


173

KRĄG TEMATYCZNY: „ W ŚWIECIE WODY”

I. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.

Przebieg zajęć:

  1. Woda źródłem życia – wiersz Ludwika Jerzego Kerna “Kiedy odkręcam kran” s. 73 – omówienie; dlaczego należy oszczędzać wodę; woda w trzech stanach skupienia.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 oraz ćw. 3 s. 21.

3.Królowa polskich rzek –  „Legenda o Wiśle” Hanny Zdzitowieckiej s. 81/82 – omówienie.

4.Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 32 oraz ćw. 3, 4 s. 33.

5.Stopniowanie przymiotników.

Praca domowa

Ćw.4 s.21.

Nauczę się słów kolędy pt.”Gdy się Chrystus rodzi”- na ocenę.

Przypomnienie:

Zajęcia 16 grudnia- ostateczny termin zaliczenia hymnu.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń