Zajęcia 7.10.2017 r.


153

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”

I. ”BEZPIECZNE ZABAWY”

 1. Przypomnienie ostatnio poznanych treści.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 5.
 3. Tekst Wojciecha Widkłaka ”Co tu straszy?” s. 14/15 – omówienie; rozmowa na temat niebezpiecznych miejsc i zachowań; co robić, by się przed nimi uchronić.
 4. Zwrócenie uwagi na fakt, że “ż” piszemy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na “g” – podawanie przykładów; przepisanie ramki „To ważne!” s. 20 do zeszytu.
 5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 20 oraz ćw. 4 s. 21.

II. ”POMAGAMY INNYM”

 1. Tekst Marii Rosińskiej „Czarodziejska woda” s. 16/17 – omówienie; ocena postępowania Kazika; podawanie przykładów dobrych zachowań wobec młodszych i starszych.
 2. Zapisanie tematu: Pomagam innym.
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 22, ćw. 4 s. 23 (różne formy czasownika, przykłady).
 4. Budowa opowiadania – 1. wstęp, 2. rozwinięcie, 3. zakończenie – wykonanie ćw. 6 s. 23.

III. ”JA I MOJA RODZINA”

 1. Wiersz Natalii Usenko „Mój ciepły dom” s. 20 – omówienie; rozmowa na temat naszych domów, czy się w nich dobrze czujemy etc.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 24 oraz ćw. 5, 6 s. 25.

Praca domowa

– ćw. 5 s. 21

– odmień przez osoby wyraz “krzyczeć” (w zeszycie)

* dla chętnych: ćw. 4 s. 25 i ćw. 2 s. 100.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska