Zajęcia 7.10.2017 r.


179

KRĄG TEMATYCZNY „BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY”
I. LUBIĘ RYSOWAĆ
Przebieg zajęć:
1. Powtórzenie ostatnio poznanych głosek.
2. Wprowadzenie i, I na podstawie wyrazów „igła” i „Iga”.

 • omówienie ilustracji z podręcznika s. 18 – zwrócenie uwagi na wyrazy zawierające głoskę „i”;
 • rysowanie serwetki po śladzie (ćw. 1 s. 22);
 • wprowadzenie głoski „i”, „I”- prezentacja pisowni, ćwiczenia w kreśleniu litery w powietrzu; sylabizowanie i głoskowanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę;
 • tekst “Irysy i irysy” s. 19 – omówienie; zwrócenie uwagi, że mamy dwa rodzaje irysów;
 • ćwiczenia w pisaniu ćw. 2 s. 23.

II. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

 1. Wprowadzenie u, U oraz ó, Ó na podstawie wyrazów „ulica”, „Ula” oraz „kółka”, „Józek”.
 • zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że głoska „u” zapisywana jest w dwojaki sposób;
 • rozmowa na temat ulicy przedstawionej na ilustracji s. 20 podr.; dzieci wypowiadają się na temat bezpiecznego zachowania się na drodze; próba naśladowania dźwięków, które słyszymy na ulicy.
 • tekst „Ulica” s. 21 – rozmowa na temat tekstu;
 • wprowadzenie głoski „u”, „U” – prezentacja, szukanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę; ćwiczenia w sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 24, ćw. 2, 3, 4 s. 25,  ćw. 5 s. 26 oraz ćw. 7, 8 s. 27.
 • wprowadzenie „ó”, „Ó” – prezentacja, porównanie do innej głoski, która jest bardzo podobna ale nie zawiera kreseczki; zwrócenie uwagi na fakt, że głoską „ó” nie rozpoczynamy wyrazów, są oczywiście wyjątki – przykładem była tu „ósemka”
 • ćwiczenia w pisaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 12, 13 s. 28.
 • ćwiczenia w pisaniu poznanych dotąd głosek ćw. 2 s. 29

Praca domowa

– dokończ ćw. 2 s. 29

– ćw. 3 s. 96

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowe poznane głoski

– przypominam o wykonaniu rysunku przedstawiającego stronę tytułową ulubionej bajki (nie wszyscy uczniowie pamiętali o tym zadaniu; ćw. 7 s. 17)

Jeśli wiedzą Państwo, że dziecka nie będzie na zajęciach, proszę o wiadomość drogą mailową, bym mogła usprawiedliwić nieobecność.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska