Zajęcia 7.10.2017


291

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”.

Przebieg zajęć:

I.”BEZPIECZNE ZABAWY”.

  1. Przypomnienie ostatnio poznanych treści.
  2. Tekst Wojciecha Widkłaka ” Co tu straszy?” s. 14/15 – omówienie; rozmowa na temat niebezpiecznych miejsc i zachowań; co robić, by się przed nimi uchronić.
  3. Zwrócenie uwagi na fakt, że “ż“piszemy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na “g” – podawanie przykładów; omówienie ramki „To ważne!” s. 20.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 20 oraz ćw. 4 s. 21.

II.”POMAGAMY INNYM”.

  1. Tekst Marii Rosińskiej „Czarodziejska woda” s. 16/17 – omówienie; ocena postępowania Kazika; podawanie przykładów dobrych zachowań wobec młodszych i starszych.
  2. Zapisanie tematu: Pomagam innym.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 22 oraz omówienie ramki “To ważne!”.

Praca domowa

– ćw. 5 s. 21,

– ćw. 4 s. 23,

*dla chętnych ćw. 3 s. 22

 

“Ćwiczymy piękne i głośne czytanie” – podręcznik s. 21 “Wąsata rodzina”

Ważne!

W ramach udoskonalenia czytania, dykcji oraz poprawnego akcentowania, uczniowie będą mogli stawić czoła temu zadaniu poprzez głośne czytanie i praktykę w domu jednej czytanki lub opowiadania 🙂 Na zbliżających się zajęciach chętny uczeń będzie mógł przeczytać tekst na ocenę, natomiast każdy pozostały powinien być przygotowany.

Jest to wyzwanie dla uczniów, którego chcę się podjąć, ponieważ praktyka czytania w domu

i uczenie się dykcji w szkole sprawia, iż dzieci nabierają większej pewności siebie w tym temacie 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat 🙂