Zajęcia 7.04.2018 r.


107

KRĄG TEMATYCZNY: W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW

I. RADOSNE DŹWIĘKI

1. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź na podstawie wyrazu „dźwięk”.

 • rozmowa na temat telefonów i ich znaczenia w życiu człowieka;
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne rodzaje telefonów;
 • wprowadzenie dwuznaku dź – prezentacja; dwuznak w nagłosie i śródgłosie, podział na sylaby i głoski;
 • tekst „Radosne dźwięki” s. 94 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 76.

2. Wprowadzenie zmiękczenia dzi, Dzi na podstawie wyrazu „dziadek”.

 • co to są dzieje naszej rodziny?
 • wprowadzenie zmiękczenia dzi – prezentacja, podział na sylaby, litery i głoski;
 • tekst „Rodzinne dzieje” s. 95 – omówienie; wyjaśnienie pojęcia „dzieje”;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 78, ćw. 3, 4 s. 79 oraz ćw. 6 s. 79.

3. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu „dżokej”.

 • rozmowa na temat koni i wyścigów konnych;
 • wytłumaczenie pojęć i wskazanie na ilustracji odpowiednich elementów: lejce, siodło, uzda;
 • wyjaśnienie kim jest dżokej, opisanie jego stroju;
 • tekst „Będę dżokejem”s. 96 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 81 oraz ćw. 3 s. 82.

4. Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1, 2 s. 83.

Praca domowa

– ćw. 4 s. 82

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii

 

Uwaga! Na następnych zajęciach zaczynamy pracę w trzeciej części ćwiczeń i w drugiej części podręcznika.

 

Do zobaczenia w sobotę! 😊

Emilia Tempska