Zajęcia 7.04.2018 r.


146

KRĄG TEMATYCZNY: Z GRAMATYKĄ ZA PAN BRAT

1. Powtórzenie wiadomości:

 • części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik;
 • pisownia “nie” z różnymi częściami mowy;
 • tworzenie rodziny wyrazów;
 • wyrazy o znaczeniu przeciwnym;
 • rozwijanie zdań;
 • określenie rzeczownika;
 • zamiana liczebnika głównego na liczebnik porządkowy;
 • zamiana przymiotnika w przysłówek;
 • zdrobnienia;
 • liczba pojedyncza i mnoga;
 • stopniowanie;
 • praca z tekstem;
 • dni tygodnia, miesiące, pory roku;
 • wiedza o Polsce.

ŻYCZĘ POWODZENIA W NAUCE! WIDZIMY SIĘ W SOBOTĘ 😊 PROSZĘ O OBECNOŚĆ WSZYSTKICH UCZNIÓW! 😊

P.S. Nie przynosimy podręczników. Potrzebne będą – ołówek, temperówka i gumka do mazania. 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska