Zajęcia 7.04.2018


175

KRĄG TEMATYCZNY: “W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW”.

Przebieg zajęć:

“RADOSNE DŹWIĘKI”.

 1. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź na podstawie wyrazu „dźwięk”.
 • rozmowa na temat telefonów i ich znaczenia w życiu człowieka;
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne rodzaje telefonów;
 • wprowadzenie dwuznaku dź – prezentacja; dwuznak w nagłosie i śródgłosie, podział na sylaby i głoski;
 • tekst „Radosne dźwięki” 94 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 76.
 1. Wprowadzenie zmiękczenia dzi, Dzi na podstawie wyrazu „dziadek”.
 • co to są dzieje naszej rodziny?
 • wprowadzenie zmiękczenia dzi – prezentacja, podział na sylaby, litery i głoski;
 • tekst „Rodzinne dzieje” 95 – omówienie; wyjaśnienie pojęcia „dzieje”;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 78, ćw. 3, 4, 5, 6 s. 79.
 1. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu „dżokej”.
 • rozmowa na temat koni i wyścigów konnych;
 • wytłumaczenie pojęć i wskazanie na ilustracji odpowiednich elementów: lejce, siodło, uzda;
 • wyjaśnienie kim jest dżokej, opisanie jego stroju;
 • tekst „Będę dżokejem”s. 96 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 81 oraz ćw. 3, 4, 5 s. 82.
 1. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

 

Praca domowa:

Przyniosę:

 1. Ćwiczenia część 3;
 2. 6 kolorowych kartek z bloku technicznego;
 3. Krepinę kolorową (1), nożyczki i klej.

Pozdrawiam
Laura Matysiak