Zajęcia 5.05.2018 r.


106

KRĄG TEMATYCZNY: POLSKA – MOJA OJCZYZNA

I. POZNAJEMY TAJEMNICE ZIEMI

 • rozmowa na temat Ziemi; jak wygląda, jak dbamy o naszą planetę.
 • tekst “Zmartwienia Ziemi” s. 62 – omówienie; co niepokoi Ziemię?, w jaki sposób dzieci pocieszają zmartwioną Ziemię?, etc.
 • pory roku, dni tygodnia, miesiące;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 74.

II. POZNAJEMY NASZĄ OJCZYZNĘ

 • rozmowa na temat naszej ojczyzny; polskie symbole narodowe;
 • wiersz Władysława Bełzy “Katechizm polskiego dziecka” – omówienie

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę!
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 18 oraz ćw. 2, 3 s. 19.

III. WIZYTA W WARSZAWIE

 • Warszawa – nasza stolica;
 • fragment wiersza Hanny Łachockiej “Światła Warszawy” s. 73 – omówienie;
 • Legenda o Warsie i Sawie – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 i ćw. 3 s. 21.

 

Na następne zajęcia przynieś: kolorowe kartki, wycinanki, klej i nożyczki. 

Przypominam, że za tydzień są zajęcia dydaktyczne, a zakończenie roku szkolnego jest 26 maja.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska