Zajęcia 5.05.2018


71

KRĄG TEMATYCZNY: KIEDYŚ I DZIŚ – WARSZTATY

1. Udział w projekcie autorstwa Sławomira Brzoski pt. “Płynna tożsamość”. Prace plastyczne – moje wyobrażenie dotyczące przeszłości i przyszłości.

Uwaga

12 maja będą zbierane podręczniki.

Tego dnia będę również nieobecna. Zajęcia w zastępstwie poprowadzi Pani Marta Wieczorek.

Pozdrawiam
Agnieszka Kocoń