Zajęcia 4.11.2017 r.


151

Przebieg zajęć:

1. Co to jest dialog? Jak go zapisujemy? Ułożenie wspólnego dialogu.

2. Ćw. 2 s. 62.

KRĄG TEMATYCZNY:”SŁAWNI LUDZIE, WAŻNE DATY”

I. KOCHAMY I PAMIĘTAMY
1. Kochamy i pamiętamy – rozmowa na temat 1. i 2. listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; wspomnienia dotyczące bliskich, którzy już odeszli.
2. Wiersz „Niebieskie pierogi” Rafała Witka s. 53 – omówienie; opis babci, co świadczy o tym, że odeszła już do nieba?, dlaczego pierogi są „niebieskie”?, co to znaczy „niebieskie progi”?.
3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 88 oraz ćw. 5 s. 89.

II. SŁAWNI POLACY
4. W świecie muzyki klasycznej – wiersz Wandy Chotomskiej „W Żelazowej Woli” podr. s. 48 – omówienie; o kim jest mowa w wierszu, jak została przedstawiona Żelazowa Wola.
5. Wysłuchanie “Wiosennego walca” Fryderyka Chopina – wypowiedzi dotyczące utworu.
6. Krótkie przybliżenie sylwetki kompozytora – tekst „O Fryderyku Chopinie” podr. s. 49 – omówienie; zapisanie notatki do zeszytu.
7. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 79 oraz ćw. 3 s. 80.
8. Polski noblista – Henryk Sienkiewicz – krótkie przybliżenie sylwetki pisarza; tekst s. 54.
9. Czytanie i omówienie”Bajki” Henryka Sienkiewicza – dary od wróżek dla księżniczki; najważniejszy z darów; wyjaśnienie co to znaczy “być dobrym”.
10. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 90.

Praca domowa
– ułóż krótki dialog (w zeszycie),

– ćw. 4 s. 80,

– ćw. 3 s. 91,

* dla chętnych ćw. 4 s. 85 i ćw. 6 s. 89.

 

Dzieci otrzymały zestaw książek do nauki matematyki. Nie będziemy z nich korzystać w szkole, ale mam nadzieje, ze przydadzą się do zabawy i przyswajania wiedzy w domu 😁

Pozdrawiam!

Emilia Tempska