Zajęcia 4.11.2017 r.


187

KRĄG TEMATYCZNY: „ULUBIONE ZABAWY DZIECI”

I. LALKI W MOJEJ KLASIE
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie dotąd poznanych głosek.
2. Wprowadzenie głoski l, L na podstawie wyrazów „lala” i „Lila”.
• rozmowa na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku s. 32 – szukanie wyrazów zawierających głoskę „l”;
• tekst pod ilustracją – omówienie;
• wprowadzenie głoski – prezentacja zapisu, wskazanie różnicy między głoską pisaną a drukowaną;
• dzielenie wyrazów na sylaby;
• tekst „Aktorka na palcu” s. 33 – omówienie;
• ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski – ćw. s. 55.

II. NA EKRANIE
3. Wprowadzenie głoski e, E na podstawie wyrazów „emu” i „Ela”.
• tekst „Ela, motyl i emu” s. 34 – omówienie tekstu i ilustracji; wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „e”;
• wprowadzenie głoski;
• ćwiczenia w czytaniu i sylabizowaniu;
• tekst „Stary ekran taty” s. 35 – wyjaśnienie co to jest projektor, wymienianie różnych ekranów, omówienie tekstu;
• praca w ćwiczeniach:  ćw. 1 s. 56, ćw. 2, 3 s. 57, ćw. 5 s. 58.

III. PODZIWIAMY KOTY
4. Wprowadzenie głoski k, K na podstawie wyrazów „kot” i „Klotka”.
• rozmowa na temat kotów; zwrócenie uwagi na fakt, że oprócz kotów domowych są także większe koty, takie jak lew czy tygrys;
• tekst „Ale koty!” s. 36 – omówienie;
• wprowadzenie głoski k, K – prezentacja litery, wyrazów podstawowych, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
• tekst „Koty i kotki” s. 37 – omówienie; zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem;
• ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski;
• ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 59;
• uzupełnienie karty pracy.

Praca domowa
– ćw. 4 s. 58,
– dokończ kartę pracy,
– uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski.

 

W najbliższą sobotę znowu pójdziemy do biblioteki. Oddamy książki i wypożyczymy nowe 😄

Pozdrawiam!

Emilia Tempska