Zajęcia 4.11


176

KRĄG TEMATYCZNY: „MÓJ RODZINNY DOM”.

 1. MÓJ DOM.

Przebieg zajęć:

 1. Prezentacja i ocena wykonanych drzew genealogicznych.
 2. Przypomnienie ostatnio poznanych głosek.
 3. Wprowadzenie głoski d, D na podstawie wyrazów „dom” i „Adam”.
 • rozmowa na temat domu – jaki jest nasz dom, dlaczego lubimy w nim przebywać etc.;
 • rozmowa na temat domu przedstawionego na ilustracji w podręczniku s. 26; tekst pod ilustracją – omówienie;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja litery, ćwiczenia w pisaniu;
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się na da- do-;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 42 oraz ćw. 4,8,9 s. 43-44.
 1. Wprowadzenie głoski na podstawie wyrazu „domy”.
 • zwrócenie uwagi na fakt, że nowo poznana głoska występuje na końcu wyrazu podstawowego;
 • omówienie różnych domów przedstawionych na ilustracji s. 27; wyszukiwanie elementów, które mają w swojej nazwie głoskę „y”;
 • prezentacja litery;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 11, 12 i 13 s. 45 oraz ćw.4 str.48.

Praca domowa

– ćw. 3  s. 48,

-uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski.

Dobrego tygodnia!
Laura Matysiak