Zajęcia 4.11.2017


235

Przebieg zajęć:

1.Recytacja wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”.

2.Omówienie sprawdzianów.

I.”SZKOLNE PRZYJAŹNIE”.

  1. Szkolne przyjaźnie -tekst Marcina Pałasza „Nowy”s. 37/38 – omówienie; pierwszy dzień Piotrka w nowej szkole, znajomość Piotrka i Maćka; wyjaśnienie znaczenia zdania „dobrze jest mieć kogoś, na kogo możemy liczyć”; nasze wady i zalety.
  2. Praca w ćwiczeniach:ćw.5,6 s.63,  ćw. 1, 3 s. 62 – wyjaśnienie co to jest dialog i jak go zapisujemy.Zapisanie krótkiego dialogu na tablicy.

II.”KOCHAMY I PAMIĘTAMY”.

  1. Kochamy i pamiętamy – rozmowa na temat 1. i 2. listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; wspomnienia dotyczące bliskich, którzy już odeszli.
  2. Wiersz „Niebieskie pierogi” Rafała Witka s. 53 – omówienie; opis babci, co świadczy o tym, że odeszła już do nieba?, dlaczego pierogi są „niebieskie”?, co to znaczy „niebieskie progi”?.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 88 oraz ćw. 5  s. 89.

Praca domowa

Ćw.6 s.89

Pisemna poprawa sprawdzianu w zeszycie- odmienię przez osoby czasowniki, które były na sprawdzianie ( zadanie dla osób, które popełniły błędy).

Ułóż i zapisz w zeszycie rozmowę z koleżanką lub kolegą. Pamiętaj o sposobie zapisywania dialogu.

Poprawa sprawdzianu z odmiany czasownika przez osoby odbędzie się na zajęciach 18 listopada.

Dzisiaj uczniowie otrzymali upominek od szkoły w formie dodatkowych podręczników z tej samej serii, z których korzystamy w każdą sobotę. Nie będziemy z nich korzystać w szkole, ale mogą się przydać do swobodnej pracy w domu.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń