Zajęcia 30.09.2017 r.


124

KRĄG TEMATYCZNY: „POZNAJEMY PIERWSZE SAMOGŁOSKI”

I. WAKACYJNE PAMIĄTKI
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie literki o, O na podstawie wyrazów „oko” i „Ola”.
• uczniowie wymieniają przedmioty, które dzieci przywiozły z wakacji (ilustracja s. 12 podr.);szukanie wyrazów zawierających głoskę „o”;
• wprowadzenie głoski o, O – podział wyrazów na głoski i sylaby;
• wiersz „Sowa i okulary” s. 13 – rozmowa na temat wiersza
• ćwiczenia w pisaniu; praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 16, ćw. 6, 8 i 9 s. 17.

II. NASZE ZAINTERESOWANIA

2. Wprowadzenie literki a, A na podstawie wyrazów „album ” i „Alek”.
• omówienie ilustracji s. 14;
• wprowadzenie głoski a, A – podział wyrazów na głoski, sylaby; szukanie wyrazów zawierających literkę „a”;
• wiersz „Albumy” s. 15 – rozmowa na temat wiersza;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 18, ćw. 3 s. 19.

Praca domowa
– ćw. 7 s. 17

– uzupełnij w zeszycie do kaligrafii poznane dzisiaj głoski (s. 6)

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska