Zajęcia 30.09


166

KRĄG TEMATYCZNY: „POZNAJEMY PIERWSZE SAMOGŁOSKI”.

  1. WAKACYJNE PAMIĄTKI.

Przebieg zajęć:

  1. Poznaję koleżanki i kolegów.
    – wykonanie ćw. 1 str. 4 oraz 3 str.5.
  2. Wprowadzenie literki o, O na podstawie wyrazów „oko” i „Ola”.
  • uczniowie wymieniają przedmioty, które dzieci przywiozły z wakacji (ilustracja s. 12 podr.); szukanie wyrazów zawierających głoskę „o”;
  • wprowadzenie głoski o, O – podział wyrazów na głoski i sylaby;
  • wiersz „Sowa i okulary” s. 13 – rozmowa na temat wiersza.
  • ćwiczenia w pisaniu; praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 16, ćw.  8, 9, 10 s. 17.

II. WYSŁUCHANIE WIERSZA J.TUWIMA „OKULARY”-str. 112.

Praca domowa na 7.10

– narysuj w zeszycie przedmiot rozpoczynający się głoską “o”.

– uzupełnij stronę nr 2 w zeszycie do kaligrafii.

– naucz się wiersza na pamięć J. Tuwima pt.” Okulary” – termin 28.10

Pozdrawiam
Laura Matysiak