Zajęcia 3.03.2018 r.


131

KRĄG TEMATYCZNY: BAWIMY SIĘ SŁOWAMI

I. SŁOWA DUŻE I MAŁE
1. Tekst Hanny Łochockiej “Słowa duże i małe” s. 8/9 – omówienie; co to takiego “słowa duże” i “słowa małe”?
2. Tworzenie zdrobnień i ich znaczenie. Wyrazy wieloznaczne – wyjaśnienie i przykłady.
3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3, 4(w zeszycie) s. 16, ćw. 5, 6 s. 17.
4. Bawimy się słowami – wiersze Jerzego Ficowskiego “Dziwna rymowanka” i Marcina Brykczyńskiego “Kot w worku” – omówienie; wyrazy, które brzmią podobnie i wyjaśnienie ich znaczenia; powiedzenia i ich wyjaśnienie.
5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 4 s. 18.

II. Z CZĘŚCIAMI MOWY ZA PAN BRAT
1. Powtórzenie wiadomości – części mowy:
• rzeczownik,
• czasownik,
• przymiotnik.

Praca domowa

– ćw. 1 s. 16 (w zeszycie)

– ćw. 7 s. 17

* dla chętnych ćw. 5 s. 19

na zajęcia 24.03. przeczytaj baśń “Brzydkie kaczątko” H. Ch. Andersena ( http://basnie.republika.pl/brzydkiekacza.htm ).

Pozdrawiam!

Emilia Tempska