Zajęcia 3.03.2018 r.


131

KRĄG TEMATYCZNY: PRZYGOTOWUJEMY KOLACJĘ

I. DŹWIĘCZNY DZWONEK
1.  Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na podstawie wyrazu „dzwonek”.

 • wypowiedzi dzieci na temat dzwonków: gdzie można je usłyszeć?, jakie rodzaje dzwonków znają? -wymienienie oraz opis dzwonków znajdujących się na ilustracji w podręczniku s. 78.
 • rozmowa na temat wizyt gości – jak powinniśmy się zachowywać, zwroty grzecznościowe, etc.
 • tekst „Milczący dzwonek” s. 79 – omówienie;
 • wprowadzenie dwuznaku dz, Dz – ćwiczenia w pisaniu;
 • liczenie głosek i liter w wyrazach;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3, 4, s. 40.

II. PRZYJMUJEMY GOŚCI

2. Wprowadzenie spółgłosek miękkich ś, Ś i si, Si na podstawie wyrazów „śruba”, „Kaśka” oraz “Ziosia”, „siatka”.

 • zwrócenie uwagi, że spółgłoskę miękką „ś” można zapisać na dwa sposoby;
 • tekst „Śruby na kolację” s. 80/81 – omówienie;
 • wprowadzenie zmiękczenia ś, Ś – przykłady, zwrócenie uwagi, że po spółgłosce miękkiej „ś” występują spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 46 oraz ćw. 5, 6, 7 s. 47;
 • wymienienie przez dzieci różnych rodzai siatek (na zakupy, na motyle, itd.);
 • wprowadzenie zmiękczenia si, Si – przykłady, zwrócenie uwagi, że po „si” występuje samogłoska; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 8,9, 10 s. 48, ćw. 1 s. 49 oraz ćw. 5 s. 50.

Praca domowa 

– ćw. 4 s. 46

– ćw. 2 s. 49

– ćw. 6 s. 50

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii

* dla chętnych ćw. 4 s. 50

W najbliższą sobotę udamy się do biblioteki.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska