Zajęcia 3.03.2018


123

KRĄG TEMATYCZNY: BAWIMY SIĘ SŁOWAMI

I.SŁOWA DUŻE I MAŁE

  1. Tekst Hanny Łochockiej “Słowa duże i małe” s. 8/9 – omówienie; co to takiego “słowa duże” i “słowa małe”?
  2. Tworzenie zdrobnień i ich znaczenie. Wyjaśnienie co to takiego wyrazy wieloznaczne.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 16, ćw. 5, 6 s. 17.
  4. Bawimy się słowami – wiersze Jerzego Ficowskiego “Dziwna rymowanka”                    i Marcina Brykczyńskiego “Kot w worku” – omówienie; wyrazy, które brzmią podobnie i wyjaśnienie ich znaczenia; powiedzenia i ich wyjaśnienie.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s.18

II.Z CZĘŚCIAMI MOWY ZA PAN BRAT

  1. Powtórzenie wiadomości – części mowy:
  • rzeczownik,
  • czasownik,
  • przymiotnik.

Praca domowa

– ćw. 4 s.16(w zeszycie)

– ćw. 2 s. 18.

UWAGA

Na zajęciach 10 marca odbędzie się krótki sprawdzian dotyczący poznanych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń