Zajęcia 3.03


165

KRĄG TEMATYCZNY:  “H czy ch” .

 1. Ocena czytania przez uczniów tekstu pt. „ Czerwona czapeczka”.
 2. Znam samogłoski – notatka w zeszycie (wypisanie wszystkich 9 samogłosek).
 3. Wprowadzenie głoski h, H na podstawie wyrazów „hak” i „Henryk”.
  • tekst „Ale heca!” s. 76 – omówienie;
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • dzielenie wyrazów na głoski i sylaby;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 34, ćw. 3 s. 35.
 4. Wyjaśnienie różnicy między głoską, a literą. Ćwiczenia w liczeniu głosek i liter
  w wyrazach (głoskę mówię oraz słyszę, a literę widzę oraz piszę ).

„WESOŁA CHOINKA”.

 1. Wprowadzenie dwuznaku ch, Ch na podstawie wyrazu „choinka”.
  • tekst „Na zakupach” s. 77 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja zapisu;
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, głoski i litery;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 36, ćw. 3 s. 37 oraz ćw. 1,2 s. 38.

„DŹWIĘCZNY DZWONEK”.

 1. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na podstawie wyrazu „dzwonek”.
  • wypowiedzi dzieci na temat dzwonków: gdzie można je usłyszeć?, jakie rodzaje dzwonków znają? -wymienienie oraz opis dzwonków znajdujących się na ilustracji w podręczniku s. 78.
  • tekst „Milczący dzwonek” s. 79 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku dz, Dz – ćwiczenia w pisaniu;
  • liczenie głosek i liter w wyrazach;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4, s. 40 oraz 6 str.41.
 1. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

 

Praca domowa

 1. Nauczę się czytać (na ocenę) tekst „Milczący dzwonek”  s. 79.
 2. Uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane litery.
 3. Wykonam ćwiczenie 3 str.38.
 4. Nauczę się 9 samogłosek. (a,ą,e,ę,i,u,o,ó,y).
 5. Przyniosę książki do biblioteki.

 

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak