Zajęcia 28.10.2017 r.


180

KRĄG TEMATYCZNY: ”NASZA SZKOLNA GROMADA”

I. ”NASI PRZYJACIELE”
1. Opowiadanie Marii Rosińskiej „Więc jak będzie?” s. 23 – omówienie; ocena zachowania bohaterów; wyjaśnienie przysłów: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” i „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 31.

II. “JESIENNE PEJZAŻE”
1. Podróże kolorowych liści – wiersz Haliny Szayerowej “Po czym poznać jesień?” s. 25 – omówienie.
2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 38 oraz ćw. 4 s. 39.

III. ”SZKOLNE PRZYJAŹNIE”
1. Szkolne przyjaźnie – tekst Marcina Pałasza „Nowy” s. 37/38 – omówienie; pierwszy dzień Piotrka w nowej szkole, znajomość Piotrka i Maćka; wyjaśnienie znaczenia zdania „dobrze jest mieć kogoś, na kogo możemy liczyć”; nasze wady i zalety.

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 62.

 

Praca domowa

– ćw. 5 s. 32

– ćw. 5 s. 39

– ćw. 6 s. 63

Pozdrawiam!

Emilia Tempska