Zajęcia 28.10.2017 r.


178

KRĄG TEMATYCZNY: „MÓJ RODZINNY DOM”
I. MÓJ DOM
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie ostatnio poznanych głosek.
2. Wprowadzenie głoski d, D na podstawie wyrazów „dom” i „Adam”.
• rozmowa na temat domu – jaki jest nasz dom, dlaczego lubimy w nim przebywać etc.;
• rozmowa na temat domu przedstawionego na ilustracji w podręczniku s. 26; tekst pod ilustracją – omówienie;
• wprowadzenie głoski – prezentacja litery, ćwiczenia w pisaniu;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 42 oraz ćw. 4, 5 s. 43.
3. Wprowadzenie głoski y na podstawie wyrazu „domy”.
• zwrócenie uwagi na fakt, że nowo poznana głoska występuje na końcu wyrazu podstawowego;
• omówienie różnych domów przedstawionych na ilustracji s. 27; wyszukiwanie elementów, które mają w swojej nazwie głoskę „y”;
• prezentacja litery;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 11, 12 i 13 s. 45.
4. Ćwiczenia utrwalające – ćw. 1, 2 i 4 s. 46.

Praca domowa
– ćw. 3 s. 46,
-uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski,
– naucz się czytać tekstów ze s. 26 i 27 (podr.)

Pozdrawiam!

Emilia Tempska