Zajęcia 28.10.2017


165

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”.

Przebieg zajęć:

I.”RODZINNE TRADYCJE”.

  1. Tekst Rafała Witka „Wąsata rodzina” s. 21 – omówienie; czym jest tradycja?, nasze tradycje rodzinne.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s.27.
  3. Przypomnienie informacji o rodzajach zdań – ćw. 4 s. 28.

II.Sprawdzian z odmiany czasownika przez osoby w liczbie pojedyńczej i liczbie mnogiej.

III.”NASI PRZYJACIELE”.

  1. Opowiadanie Marii Rosińskiej „Więc jak będzie?” s. 23 – omówienie; ocena zachowania bohaterów; wyjaśnienie przysłów: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” i „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2  s. 31.
  3. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa na 4 listopada

Ćw.3 s.27 (w zeszycie).

Ćw.3.s.31

Ćw.5 s.32

Karta pracy

Nauczę się na pamięć wiersza Juliana Tuwima pt.”Wszyscy dla wszystkich”.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń