Zajęcia 28.10.2017


143

KRĄG TEMATYCZNY:”NASZA SZKOLNA GROMADA”.

Przebieg zajęć:

I.”JESIENNE PEJZAŻE”.

  1. Podróże kolorowych liści – wiersz Haliny Szayerowej “Po czym poznać jesień?” s. 25 – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 38 oraz ćw. 4, 5 s. 39.

II.”SZKOLNE PRZYJAŹNIE”.

  1. Szkolne przyjaźnie -tekst Marcina Pałasza „Nowy”s. 37/38 – omówienie; pierwszy dzień Piotrka w nowej szkole, znajomość Piotrka i Maćka; wyjaśnienie znaczenia zdania „dobrze jest mieć kogoś, na kogo możemy liczyć”; nasze wady i zalety.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 62 wyjaśnienie co to jest dialog i jak go zapisujemy, wspólne ułożenie krótkiego dialogu (zapisany w zeszycie);

III.”PATRON NASZEJ SZKOŁY”.

  1. Czy nasza szkoła ma patrona? – tekst Pawła Beręsewicza „Szukanie patrona”  s. 39/40 – omówienie tekstu; patron naszej szkoły – Janusz Korczak – krótki opis sylwetki patrona Szkoły Polskiej w Reykjaviku 🙂
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 65.

Praca domowa

– ćw. 4 s. 63,

– ćw. 3 s. 64,

* dla chętnych ćw. 6 s. 65.