Zajęcia 28.10.17


168


KRĄG TEMATYCZNY : „JA I MOJA RODZINA”.

 1. „JA I MOJA MAMA”.

Przebieg zajęć:

 1. Recytacja wiersza J. Tuwima pt.”Okulary”.
 2. Przypomnienie ostatnio poznanych głosek.
 3. Wprowadzenie głoski m, M na podstawie wyrazu „mama” i „Marek”.
 • rozmowa na temat: dlaczego kochamy mamę?, kto nam pomaga gdy jesteśmy chorzy?, etc.
 • omówienie ilustracji s. 22 w podr.; wyszukiwanie wyrazów z głoską „m”;
 • przeczytanie tekstu pod ilustracją – omówienie;
 • wprowadzenie głoski „m” – ćwiczenia w pisaniu głoski samodzielnie i w połączeniu z innymi głoskami (ćw. 2 s 35);
 • tekst „Portret mamy” s. 23 – omówienie; wyjaśnienie pojęcia portret;
 • ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu; podział głosek na samogłoski i spółgłoski;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 5 s. 36.
 1. ZABAWY Z TATĄ.
 1. Wprowadzenie głoski t, T na podstawie wyrazów „tata” i „Tomek”.
 • rozmowa na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku s. 24;
 • wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „t”;
 • tekst pod ilustracją – omówienie.
 • wprowadzenie głoski – ćwiczenia w pisaniu głoski samodzielnie i w połączeniu z innymi głoskami (ćw. 4 s. 38);
 • tekst „Prezent dla taty” s. 25 – omówienie; ocena zachowania dziewczynki;
 • ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4, 5 s. 38, ćw. 6 i 7 s. 39 ( czytanie zdań przez chętnych uczniów).

III. MOI PRZODKOWIE.

2. Moi przodkowie – drzewo genealogiczne mojej rodziny s. 40/41.


Praca domowa

– uzupełnię zeszyt do kaligrafii str. 8 i 9.
– wykonam drzewo genealogiczne mojej rodziny ( technika pracy dowolna).

Pozdrawiam
Laura Matysiak