Zajęcia 28.04.2018r.


80

KRĄG TEMATYCZNY: POLSKA – MOJA OJCZYZNA

I.KONSTYTUCJA POLSKI

1.Tekst „Konstytucja” s. 62 – omówienie; co to jest konstytucja, przedstawiciele naszego państwa; co to jest sejm, senat, Rada Ministrów.

  1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2,4,5,6 s. 9/10.

II. POLACY ZA GRANICĄ

1.Tekst Pawła Beręsewicza “Zagadka” s. 63/64 – omówienie; co to jest emigracja?; co znaczy zdanie “My nie wyjechaliśmy z Polski […] Przywieźliśmy kawałek Polski do Anglii”?; nasz kawałek Polski na Islandii;

2.Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 11, ćw. 5 s. 12 oraz ćw. 1 s. 92.

 

Praca domowa

  • nauczę się tekstu piosenek na zakończenie roku szkolnego (niektóre osoby również wierszyki).
  • przyniosę podręcznik cz.2 oraz książki do biblioteki.

DRODZY RODZICE!!

Rodzice uczniów, którzy nie byli na zebraniu, proszę o skontaktowanie się ze mną w dniu 05.05.2018r. Jest to ostateczny termin, kiedy będzie można wypełnić Wniosek o przedłużenie legitymacji ucznia. Osoby, które nie wypełnią wniosku w dniu 05.05.2018r. będą musiały we własnym zakresie dostarczyć ten dokument do Ambasady, aby dziecko miało podstemplowaną legitymację na przyszły rok szkolny.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.