Zajęcia 28.04.2018 r.


73

KRĄG TEMATYCZNY: ŻYJEMY W ZGODZIE Z INNYMI

I. ZGODA BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE

  • wiersz Aleksandra Fredry “Paweł i Gaweł” s. 52 – omówienie; jak zachowywali się sąsiedzi?, jaki powinien być dobry sąsiad?
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 92 oraz ćw. 3, 4 s. 93.

II. “POPLOTKUJMY” O PLOTCE

  • co to jest plotka?; w jaki sposób powstaje?; jakie mogą być skutki plotkowania?
  • próba stworzenia plotki
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 97 oraz ćw. 4 s. 98.

III. ORTOGRAFICZNE POTYCZKI – dyktando 😀

 

Na następnych zajęciach zaczynamy pracę w 4 części ćwiczeń.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska