Zajęcia 28.04.2018 r.


98

KRĄG TEMATYCZNY: ABC DOBREGO WYCHOWANIA

I. Recytacja wiersza Juliana Tuwima “Abecadło”.

II. BEZPIECZNIE PRZECHODZĘ PRZEZ JEZDNIĘ

  • rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się na drodze; jak zachowuje się wzorowy pieszy? jakie zachowania są niebezpieczne? itp.;
  • tekst „Gdy zamierzasz przejść ulicę” s. 36/37 – omówienie;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 48;
  • rozmowa na temat bezpiecznych miejsc do zabawy; znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 49 oraz ćw. 3, 4 s. 50.

III. ZNAMY MAGICZNE SŁOWA

  • wiersz Barbary Lewandowskiej “Asy z pierwszej klasy” s. 54 – omówienie; próba odpowiedzi na pytanie kogo można nazwać asem; wymienienie zachowań, które pasują do “asa z pierwszej klasy”;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 65.

IV. GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE

  • rozmowa na temat dobrego wychowania, jak zachowują się grzeczne/niegrzeczne dzieci, itp.;
  • wiersz Jana Brzechwy „Kwoka” s. 55 – omówienie; co przydarzyło się gościom kwoki?, jak ona się zachowała?, ocena zachowania kwoki;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 66.

V. Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1, 2 s. 71.

 

Praca domowa 

– na zajęcia 12.05. naucz się alfabetu

na następne zajęcia przynieś 3 i 4 część ćwiczeń.

 

Jeśli dzieci mają jakąś książkę z biblioteki, to proszę o przyniesienie jej na najbliższe zajęcia.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska