Zajęcia 28.04.2018


51

KRĄG TEMATYCZNY: „ABC DOBREGO WYCHOWANIA”.

Przebieg zajęć:

 1. Recytacja wiersza Juliana Tuwima “Abecadło”.
 1. “BEZPIECZNIE PRZECHODZĘ PRZEZ JEZDNIĘ”.
 • rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się na drodze; jak zachowuje się wzorowy pieszy? jakie zachowania są niebezpieczne? itp.;
 • tekst „Gdy zamierzasz przejść ulicę” 36/37 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 48;
 • rozmowa na temat bezpiecznych miejsc do zabawy; znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2 49, ćw. 3, 4 s. 50 oraz ćw.1 str.51
 1. “ZNAMY MAGICZNE SŁOWA”.
 • wiersz Barbary Lewandowskiej “Asy z pierwszej klasy” 54 – omówienie; próba odpowiedzi na pytanie kogo można nazwać asem; wymienienie zachowań, które pasują do “asa z pierwszej klasy”;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 65.
 1. “GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”.
 • rozmowa na temat dobrego wychowania, jak zachowują się grzeczne/niegrzeczne dzieci, itp.;
 • wiersz Jana Brzechwy „Kwoka” 55 – omówienie; co przydarzyło się gościom kwoki?, jak ona się zachowała?, ocena zachowania kwoki;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 66.

5.Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Nauczę się wymieniać w odpowiedniej kolejności nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku – termin 5.05.

2. Przyniosę 4 część ćwiczeń.
3. Wymyślę i narysuję swój znak drogowy ( na kartce z bloku).

 

Dobrego tygodnia
Laura Matysiak