Zajęcia 27.01.2018r.


161

KRĄG TEMATYCZNY: „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI- HANSA CHRYSTIANA ANDERSENA”.

I.”ZIMOWE ZABAWY”

 1. Zimowe szaleństwa – wiersz Tadeusza Śliwiaka “Śnieżki” s. 109 – omówienie; co możemy robić w czasie ferii zimowych?, nasze zabawy na śniegu, bezpieczne ferie.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2,3 s. 100.
 3. Gramatyka- powtórzenie wiadomości: ćw.4 s.33, ćw.2 s.52.

 II. Baśń H. Ch. Andersena “Dziewczynka z zapałkami”

Przebieg zajęć:

 1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena “Dziewczynka z zapałkami”:
 • kilka słów o autorze baśni;
 • co to jest baśń; wyjaśnienie pojęcia “morał”;
 • wiersz Joanny Kulmowej “List do Andersena” ćw. s. 85 – omówienie; czy znam inne baśnie Andersena?;
 • omówienie treści baśni- test sprawdzający znajomość lektury
 • praca w ćwiczeniach: ćw.1 s.88
 • praca w ćwiczeniach:  ćw. 3 s. 86 (zapisanie notatki o H. Ch. Andersenie do zeszytu).
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 2,4 s. 88 oraz ćw. 5, 6 s. 89.

 

Praca domowa

– ćw. 8 s. 89 (szczęśliwe zakończenie baśni- w zeszycie)

– ćw. 4 i 6 s. 103

– przepisać ramkę “Czy wiesz, że…” s. 85 (ćw.)

 

Drodzy Rodzice!

 • Skończyliśmy już Podręcznik cz.1 i Ćwiczenia cz.2, dlatego proszę, aby na najbliższe zajęcia dzieci miały ze sobą Podręcznik cz.2 oraz Ćwiczenia cz.3.  Dzieci, które nie wymieniły podręczników na ostatnich zajęciach, mogą to zrobić wraz z rodzicami podczas dyżuru Pani z Biblioteki w sobotę 3.02.2018r. (pokój nauczycielski, sala 310).
 • W dniu 02.2018 oraz 10.02.2018r. będę zbierała od dzieci ćwiczenia cz.2 oraz zeszyty do sprawdzenia.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.