Zajęcia 25.11.2017 r.


179

KRĄG TEMATYCZNY: „ W ŚWIECIE WODY”
I. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”
Przebieg zajęć:
1. Woda źródłem życia – wiersz Ludwika Jerzego Kerna “Kiedy odkręcam kran” s. 73 – omówienie; dlaczego należy oszczędzać wodę; woda w trzech stanach skupienia.
2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 oraz ćw. 3 s. 21.
3. Poznajemy różne zbiorniki wodne. Tekst Rafała Witka „Kto się boi wody?” s. 76 – omówienie. Mapa i objaśnienia do oznaczeń na mapie (podr. s. 77). Podział wód na wody płynące i wody stojące – podawanie przykładów. Podział zbiorników wodnych na naturalne i sztuczne – przykłady. Pisownia może/morze – wyjaśnienie.
4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 24 oraz ćw. 3, 4 s. 25.
5. Królowa polskich rzek – „Legenda o Wiśle” Hanny Zdzitowieckiej s. 81/82 – omówienie.
6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 32 oraz ćw. 3, 4 s. 33
7. Stopniowanie przymiotników.

Praca domowa
– ćw. 4 s. 25 (żółta kropka)

– naucz się opowiadać “Legendę o Wiśle” (podr. s. 81/82)

– przypomnij sobie wiadomości o częściach mowy

*dla chętnych ćw. 2 s. 30 i ćw. 4 s. 31.

Do zobaczenia 9 grudnia ☺

Pozdrawiam!

Emilia Tempska