Zajęcia 25.11.2017


228

KRĄG TEMATYCZNY: „ W ŚWIECIE WODY”

  1. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.

Przebieg zajęć:

  1. Woda źródłem życia – wiersz Ludwika Jerzego Kerna “Kiedy odkręcam kran” s. 73 – omówienie; dlaczego należy oszczędzać wodę; woda w trzech stanach skupienia.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 oraz ćw. 3, 4 s. 21.
  3. Poznajemy różne zbiorniki wodne. Tekst Rafała Witka „Kto się boi wody?” s. 76 – omówienie. Mapa i objaśnienia do oznaczeń na mapie (podr. s. 77). Podział wód na wody płynące i wody stojące – podawanie przykładów. Podział zbiorników wodnych na naturalne i sztuczne – przykłady.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 24 oraz ćw. 3, 4 s. 25,  ćw.  3 s 28.

Praca domowa

ćw. 2 s. 24

ćw. 4 s. 25

ćw. 2 s. 30

oraz przepisać STARANNIE do zeszytu ćwiczenie 2 s. 20.

“Ćwiczymy piękne i głośne czytanie” – podręcznik “Drobnoustroje” s. 89/90 .

Ważne!

Kontynuujemy wyzwanie 🙂 🙂 🙂 

W ramach udoskonalenia czytania, dykcji oraz poprawnego akcentowania, uczniowie będą mogli stawić czoła temu zadaniu poprzez głośne czytanie

i praktykę w domu 🙂 Na zbliżających się zajęciach uczniowie, którzy jeszcze nie mają oceny z czytania będą sprawdzani z czytanki! 

Wystawiamy powoli oceny, dlatego bardzo proszę o przygotowanie.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia 🙂

Marta Karwat