Zajęcia 24.02.2018


142

KRĄG TEMATYCZNY: W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

Przebieg zajęć:

  1. Test sprawdzający wiedzę z przeczytanej lektury.
  2. W krainie śniegu i lodu – Czesław Centkiewicz “Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.
  • przypomnienie informacji o Arktyce
  • przygody Anaruka – omówienie; bohaterowie książki; omówienie i odczytanie odpowiednich fragmentów; ocena postępowania Anaruka;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2, 3 s. 11 oraz ćw. 7 s. 12;
  • słowa kojarzące się z Arktyką i książką “Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, przypomnienie informacji o rodzajach rzeczowników – ćw. 4 s. 15.

Praca domowa

Ćw.5 s.12 (ustnie na ocenę).

Powtorzę wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku.

Dla chętnych: ćw.1,2 s.14

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń