Zajęcia 21.04.2018r.


130

KRĄG TEMATYCZNY: “POMAGAMY INNYM”

I. Dni otwarte Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

  1. Tworzenie słownika obrazkowego w języku polskim i islandzkim.
  2. Quiz “Brzydkie kaczątko”. Praca w grupach.

II. DLACZEGO NALEŻY POMAGAĆ INNYM?

  1. Fragment opowiadania Wojciecha Bartosza “Uśmiechnięta pani Sama” s. 50/51 – omówienie; pomoc ludzi tytułowej bohaterce, ocena ich postępowania; czy należy pomagać osobom samotnym?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 89 oraz ćw. 3, 5 s. 90.
  3. Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1 s. 91.

III. O PRZYJAŹNI I POŚWIĘCENIU

  1. Baśń “Pantaleon” s. 48/49 – omówienie treści baśni; wydarzenia fantastyczne i realne; czym jest przyjaźń i poświęcenie?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 87.

 

Praca domowa

– ćw.4 s.88

– ćw. 5 s.88.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda

(nauczycielka zastępująca)