Zajęcia 21.04.2018 r.


142

KRĄG TEMATYCZNY: BĄDŹ DOBRY

1. GDZIE MIESZKA DOBROĆ?

  • próba wyjaśnienia co to jest dobroć?, czy warto być dobrym? itp.;
  • wiersz Joanny Papuzińskiej „Pytania” s. 21 – omówienie; gdzie można znaleźć dobroć?;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 24 oraz ćw. 4, 5, 6 s. 25.

2. JAK DBAMY O SWOJE ZDROWIE?

  • rozmowa na temat dbania o zdrowie; jakie znamy sposoby na to, by być zdrowym;
  • wiersz „Doktor Niedźwiedź” s. 25 – omówienie; z jakimi kłopotami zwierzęta przychodziły do lekarza?;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 30, ćw. 3 s. 31 oraz ćw. 4, 5 s. 32.

3. PO LEKI IDZIEMY DO APTEKI

  • rozmowa na temat apteki – miejsca, w którym możemy kupić różne leki; po co nam apteki, itp.;
  • tekst „Szufladki z lekami” s. 26/27 – omówienie; jakie leki możemy kupić w aptece?, jaka jest różnica między apteką, a apteczką?; rozmowa na temat niebezpiecznych środków czystości;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 33.

4. SPRAWDZAM, CO POTRAFIĘ

  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 39.

Praca domowa

– przypominam o nauczeniu się wiersza “Abecadło” s. 8/9

– pamiętaj o nauce alfabetu (na 12.05.)

Uwaga! W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie z Rodzicami. Zapraszam serdecznie! Sala 216 godz. 9:10.

Emilia Tempska