Zajęcia 21.04.2018 r.


121

KRĄG TEMATYCZNY: ŻYJEMY W ZGODZIE Z INNYMI

1. Omówienie sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty.

I. O PRZYJAŹNI I POŚWIĘCENIU

1. Baśń “Pantaleon” s. 48/49 – omówienie treści baśni; wydarzenia fantastyczne i realne; czym jest przyjaźń i poświęcenie?

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 87 oraz ćw. 4, 5 s. 88.

II.DLACZEGO NALEŻY POMAGAĆ INNYM?

1. Fragment opowiadania Wojciecha Bartosza “Uśmiechnięta pani Sama” s. 50/51 – omówienie; pomoc ludzi tytułowej bohaterce, ocena ich postępowania; czy należy pomagać osobom samotnym?

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 89 oraz ćw. 3, 5 s. 90.

III. SPRAWDZAM, CO POTRAFIĘ

1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 91.

 

Na następne zajęcia przynieś trzecią i czwartą część ćwiczeń. 

Uwaga! W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie z Rodzicami. Serdecznie zapraszam! Sala 216 godz. 14:30.

Emilia Tempska