Zajęcia 21.04.18


108

KRĄG TEMATYCZNY: „ POZNAJEMY TAJEMNICE ZIEMI”.

Przebieg zajęć:

 1. Dokończenie „Literkowych latawców” – ocena prac.

“DOSTRZEGAMY PIĘKNO I BOGACTWO ZIEMI”

 1. rozmowa na temat Ziemi; jak wygląda, jak dbamy o naszą planetę.
 2. tekst “Zmartwienia Ziemi” s. 62 – omówienie;
  – co niepokoi Ziemię?,
  – w jaki sposób dzieci pocieszają zmartwioną Ziemię?, etc.
 3. Wykonanie ćw. 2 str. 75.
 4. Omówienie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 74.
 6. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa:

 1. Wiersz na pamięć pt. „Abecadło” – termin 28.04.
 2. Nauczę się wymieniać w odpowiedniej kolejności nazwy dni tygodnia, miesięcy
  i pór roku – termin 5.05.
 3. Przyniosę „Literkowe latawce” – dot. uczniów, którzy nie otrzymali jeszcze oceny.

Pozdrawiam
Laura Matysiak